Obchodní podmínky

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.eshoplorenz.cz,  jehož provozovatelem a dodavatelem zboží je firma Patrik Lorenz IČO: 72384816 a při ostatních nákupech na základě objednávek uzavíraných formou e-mailové korespondence, telefonů či písemně zaslaných objednávek u výše uvedeného provozovatele. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících). 


Prodávající:  
Patrik Lorenz, Barvičova 31/33, Brno 60200
IČO: 72384516  DIČ: CZ7308043556

Distribuce zboží: Moravská 367, Litomyšl 57001

e-mail: info@studiolorenz.cz, info@eshoplorenz.cz
číslo bankovního účtu: 35-4729030227/0100  Komerční banka a.s.

Firma je zapsána v ŽR na základě ŽL vydaném Magistrátem města Brna pod číslem jednacím ZUMB/10418/2009/Seb/3

Kupující:  
spotřebitel, firma, státní instituce …

 

II. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím našeho internetového obchodu jsou považovány za závazné. Podáním (odesláním) objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a  reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

3. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu nebo zasláním jiné, výše uvedené formy objednávky, kupující dává souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Veškeré poskytnuté údaje budou využity pouze k výše uvedeným účelům a nebudou předávány třetím osobám (vyjma situací vyžadovaných zákonem).


4. Na věci s potiskem je možné zaslat náhled (na vyžádání /zadat do poznámky nebo po telefonické domluvě/nebo v případě vyskytnutí problému ze strany prodávajícího) ke schválení.

Na zboží s potiskem bude zákazníkovi zaslána cenová kalkulace dle počtu ks a náročnosti a druhu potisku.

Vzhledem ke specifikaci zakázky (výhradně pro určeného zákazníka) bude zaslána zálohová faktura minimálně ve výši 50% celkové ceny zakázky.
Pro zakázky s potiskem: od čtyř do deseti pracovních dnů, po splnění všech níže uvedených podmínek:

a) zboží se nachází na skladě prodávajícího,

b) sjednaná záloha je připsána na účet prodávajícího,

c) grafika potisku je odsouhlasena kupujícím.

Výjimku tvoří technologie pískování (M), výpal (D) a ofsetový tisk (W), vícebarevný potisk dvousložkovou barvou na vybrané zboží, sublimace (G), flok (E) a sítotisk (A nylon), na které platí dodací termín od šesti do patnácti pracovních dnů při splnění podmínek uvedených pod písmeny b) a c).

Prodávající má právo na jednostranné prodloužení termínu dodání v období od října do prosince dle vytížení výrobních kapacit. Tuto skutečnost je povinen sdělit kupujícímu.
 

5. Sjedná-li kupující ve smlouvě potisk zboží, je povinen dodat prodávajícímu podklady pro tisk buď v elektronické podobě, nejlépe ve formátech CDR, EPS, AI, PDF (fonty převedeny do křivek) nebo v tištěné podobě, zde je nutné převést grafiku do elektronické podoby – křivek. U rastrových obrázků je nutno dodat předlohu buď v elektronické podobě ve velikosti 1:1 a rozlišení min. 300 DPI, nebo v kvalitní tištěné formě ve velikosti 1:1. Nesplnění této povinnosti zprošťuje prodávajícího odpovědnosti za kvalitu potisku a kupující nemá právo žádat bezúplatnou opravu ani odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu.

III. EXPEDIČNÍ LHŮTY, PLATEBNÍ PODMÍNKY, PŘEPRAVNÉ A BALNÉ

Expediční lhůty
1. Není-li v popise objednaného výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží, které je na skladě expedováno nejpozději do 3-5 pracovních dnů  po obdržení objednávky. Dodavatel si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že zboží není momentálně skladem, nebo se vyskytnou jiné nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník neprodleně informován e-mailem, nebo telefonicky.

2. Pokud část z objednaného zboží není momentálně skladem nebo je nutné je zakázkově vyrobit, bude celá objednávka pozastavena a zákazník informován o přibližném možném termínu vyřízení celé objednávky. Zákazník na základě této informace může požádat o zaslání té části zboží, která je skladem, v rámci lhůty stanovené obchodními podmínkami a zbytku jakmile bude k dispozici. V tomto případě poštovné hradí za obě zásilky zákazník.

Platební podmínky
1. Zboží zasíláme poštou – na dobírkou – 50,- Kč, objednané zboží zaplatíte při převzetí zásilky zaměstnanci České pošty nebo jinému dopravci.

2. V případě platby předem na účet číslo bankovního účtu: 35-4729030227/0100  Komerční banka a.s. -  zasíláme emailem zálohovou fakturu, kterou uhradíte a po připsání částky na účet  je vám objednávka odeslána i s vystavenou konečnou fakturou.

3. Zásilky, které nám jsou vráceny jako nevyzvednuté – budou stornovány. Zasíláme znovu pouze na výslovné vyžádání kupujícího. Při opětovném odeslání balíčku na vyžádání účtujeme poplatek ve výši 150,- Kč.

4. Poplatky účtované při nevyzvednutí zásilky
V případě nepřevzetí zásilky zasílané na dobírku v úložní době, dochází ze strany zákazníka k porušení obchodních podmínek, protože zákazník je ze strany prodejce automaticky informován o potvrzení a stavu objednávky (elektronickou poštou). Opakovaně tímto upozorňujeme, že prodloužená doba expedice není důvodem ke stornu objednávky či nepřevzetí zásilky s objednaným zbožím.

Na argumenty či odůvodnění nepřevzetí (např. neobdržení oznámenky apod.) není v tomto případě brán ohled. Každému zákazníkovi jsou v případě nepřevzetí zásilky účtovány prokazatelné náklady na pokrytí objednávky.
Tento poplatek zahrnuje vzniklé náklady za poštovné a balné. Zákazník je povinen uhradit tuto částku na bankovní účet prodejce. Odesláním objednávky zákazník souhlasí s obchodními podmínkami a tím i se zaplacením poplatku v případě nepřevzetí zásilky v úložní době. V případě, že zákazník není ochoten dohodnout se s námi na opětovném zaslání či zaplacení poplatku, bude celá pohledávka předána k vymáhání. 

Pokud zákazník nekomunikuje, nehodlá škodu či vzniklé náklady uhradit, není schopen se s prodejcem jakkoliv smírně dohodnout, nezbývá nám než uplatnit pokutu dle těchto obchodních podmínek a pohledávku eventuelně předat k právnímu vymáhání. Za takovou situaci nese plnou vinu kupující a hradí také zvýšené náklady z důvodu svého počínání, které těmito komplikacemi s vymáháním pohledávky vznikají.

5. Objednávky v hodnotě pod 250,- Kč
K objednávkám v hodnotě nižší jak 250,- Kč bude připočten manipulační poplatek 30,- Kč.
Takové objednávky zašleme POUZE po úhradě objednávky předem na bankovní účet: 35-4729030227/0100  Komerční banka a.s. - nikoliv na dobírku.

6. Přepravné a balné

Přepravné a balné činí 110,00 Kč za jednu zásilku do hmotnosti 15 kg v rámci České republiky.

Dodavatel si vyhrazuje právo ke změně v případě pohybů tarifu u poštovních služeb České pošty.

IV. REKLAMACE a Reklamační řád
1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s platným zněním Občanského zákoníku a se zákonem 634/1992 sb., ve znění posledních novel Zákona o ochraně spotřebitele platným v ČR.

Postup při vyřízení reklamace:
Při zaslání reklamace je nutná přiložená kopie daňového dokladu nebo platby. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

V souladu s ustanovením § 2165 OZ je zákazník povinen uplatnit vady bez zbytečného odkladu po jeho převzetí (týká se zjevných vad, které zboží vykazovalo v okamžiku převzetí). Za účelem zachování práv z odpovědnosti je třeba si pečlivě prohlédnout zboží ihned po jeho přijetí. Za zjevné vady jsou považovány ty vady, které jsou pouhým okem zjistitelné ještě před prvním použití zboží a to bez nutnosti zvláštních odborných znalostí. Za uplatnění vad “bez zbytečného odkladu“ je považováno jejich uplatnění nejpozději do prvního použití zboží. Nárokům z vad, neuplatněných zákazníkem bez zbytečného odkladu po převzetí zboží a před jeho prvním použitím nemůže být vyhověno. Na vady, které zboží neneslo při převzetí, a které se vyskytnou v průběhu jeho používání je poskytnuta záruka dle odst. 1 (24 měsíců od převzetí). Tato záruka se nevztahuje na ty vady zboží, které jsou způsobeny jeho běžným opotřebením nebo v důsledku nesprávného používání či ošetřování.

2. V případě reklamace musí být zboží dodáno v původním obalu včetně všech dokumentů a dokladu o zaplacení.

3. Za odeslané zboží, až do okamžiku jeho převzetí zákazníkem nese veškerá rizika spojená s přepravou naše firma. V případě, že při dodání zboží je obal poškozen, sepište s dopravcem před převzetím zboží protokol o rozsahu poškození nebo zboží nepřebírejte. V případě, že bude zjištěno poškození zboží ihned po rozbalení, je obvyklé sepsat do 48 hodin po převzetí zápis s dopravcem.

Zboží zasílejte na adresu:  Patrik Lorenz, Moravská 367, 57001 Litomyšl.

Balíky zasílejte běžnou balíkovou poštou. Balíky zaslané na dobírku nebudou přijaty.
Nezapomeňte uvést zpáteční adresu.


V. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY KUPUJÍCÍM – VRÁCENÍ ZBOŽÍ

1. Kupující – soukromá osoba / nepodnikatel/ má právo v souladu s § 1829 zákona 89/2012 Sb., odstoupit od kupní smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku / internetový obchod/ do 14 dnů od převzetí zboží. Výše uvedené se nevztahuje na individuální zakázky a zboží, které bylo upraveno dle požadavku zákazníka (změna nestandardní barvy, velikosti apod.) vráceny Vám budou peníze za zboží, nikoliv za poštovné a balné - náklady spojené se zasláním zboží nese zákazník.
Pokud se rozhodne od kupní smlouvy odstoupit, musí kompletní, nepoškozené zboží, bez jakýchkoliv známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu (myšleno nepoškozeném obalu výrobku) a kompletními doklady a průvodním dopisem poslat zpět v zákonem uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží a kontrole jeho nepoškození, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku ceny zboží poštovní poukázkou na jeho adresu, nebo jiným předem dohodnutým způsobem. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít vrácené zboží na vrácení pouze, pokud zboží vykazuje jakékoliv známky užívání či je jinak poškozeno.

2. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zásilku zaslanou na dobírku. Takováto zásilka není ani považována za odstoupení od kupní smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku v zákonem stanovené lhůtě.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:  

  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
  • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
  • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
  • na dodávku novin, periodik a časopisů
  • spočívajících ve hře nebo loterii

 
VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či balného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

Práva a povinnosti účastníků se řídí ustanoveními OZ 89/2012 Sb., a zákona o ochraně spotřebitele ve znění zákona č. 206/2015 Sb.

VII. OCHRANA DAT
Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Naše firma respektuje zákon na ochranu osobních údajů, neposkytujeme žádné informace třetím osobám. Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území České republiky.
 

X

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).